מיסוי מקרקעין

במסגרת פעילותו רחבת ההיקף והשנים בתחום המקרקעין, עוסק המשרד גם בכל תחומי מיסוי המקרקעין.

הידע הרב, ההתמחות והניסיון בתחום המיסים מאפשרים למשרדנו ליתן ליווי ללקוחות המשרד, החל בשלב של התלבטות לגבי רכישה ו/או מכירה של נכסים, לאורך כל תהליך הרכישה, עריכת הסכמי הרכישה ועד להשלמת הרישום של הנכס על שם הלקוח.

במסגרת הטיפול בעניינים המשפטיים מייצג משרדנו את הלקוח בפני רשויות המס המתאימות, בהשגות, ובעדות הערר ובבתי המשפט. משרדנו מעניק ללקוחותיו, הן לקבלנים והיזמים והן ללקוח הפרטי הרוכש דירת מגורים לעצמו ו/או לבני משפחתו, ייעוץ מקיף על כל היבטי המיסוי הרלוונטיים לעיניינו.

במסגרת הטיפול של משרדנו בתחום המיסוי עוסק משרדנו גם במקרים של רכישות מקרקעין, מכירות מקרקעין, איגודי מקרקעין, חלוקה בין יורשים של מקרקעין, נאמנויות, הסכמי שיתוף וחלוקה, עסקאות קומבינציה, מתנות, פירוקי שיתוף, פירוק איגודי מקרקעין, שיחלוף זכויות, פינוי בינוי וכיוצ"ב.

כמו כן המשרד מטפל בכל נושא ההיטלים, כולל היטל השבחה שגובות הרשויות.

עורכי הדין במשרד משתלמים ומתעדכנים בנושאי המיסוי בתדירות גבוהה ביותר ואף מוציאים עדכונים שוטפים ומקיפים ללקוחות המשרד בעניין זה.

במשרד ספרות רבה עדכנית ומקיפה בתחום המיסוי וכן מופעלת במשרד תוכנה מתקדמת לחישובי מס שבח. משרדנו כתב מאמרים שזכו לפרסום בנושא המיסוי. כמו כן ניתנו פסקי דין והחלטות עקרונות במקרים בהם טיפל משרדנו בנושא המיסוי.

מכתבי הוקרה

אולי נסחפתי קצת במילים, אבל אתה יודע שזו האמת מבחינתי וכך אני מרגיש כלפיכם מאז שדרכינו הצטלבו באותו הטיפול הראשון ומשם גם נוכחתי לדעת מעבר למקצועיות הרבה שלכם עד כמה תכונת היושרה היא נר לרגליכם – ואתה יודע בדיוק למה אני מתכוון.

פרסומים וחדשות

מס רכישה מופחת כאשר בבעלות אחד מבני הזוג דירה מלפני הנישואים

office view04