מכתבי הוקרה

ואי אפשר לדלג על המזכירה שתמיד הייתה זמינה, תמיד עם חיוך ותמיד יעילה ומקצועית וגם לה אני מבקש להעביר את תודתנו הכנה והעמוקה.

פרסומים וחדשות

תיקון 66 לחוק מיסוי מקרקעין

ביום 31/12/09 פורסם ברשומות תיקון 66 לחוק מיסוי מקרקעין. תיקון החוק מאריך את "התקופה הקובעת" בפרק החילוף שבחוק ליום 31/12/2010.

AVI 2919