הפקדת ערובה להבטחת הוצאות

 

בית הדין האזורי לעבודה חייב תובע, תושב שטחים, בחיוב ערובה להבטחת הוצאות.

 

א. לאחרונה ניתנה החלטה חשובה מאוד בעניין הפקדת ערובה בתביעה המתנהלת בבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב.

ב. באותו מקרה בש"א (תל אביב יפו) 7431/07 בקשה המעסיקה הנתבעת כי התובע שהוא תושב יהודה ושומרון יפקיד ערובה להבטחת הוצאותיה בתביעה הנדונה.

ג. חרף העובדה כי ככלל נפסק שאין להטיל על עובד תושב הרשות הפסלטינית ערובה להבטחת הוצאות המעסיק חייבה כב' הרשמת בר"ג – הירשברג רחל, את התובע בהפקדת ערובה.

ד. נקבע כי מאחר ותביעת התובע הקודמת נמחקה ומאחר והתובע כעבור שנתיים מנסה לפתוח מחדש את מסכת העובדות ולאור העובדה כי אין כל הסבר מדוע לא ניהל התובע את תביעתו הקודמת ומה יבטיח שלא יונחו מכשולים חדשים בתביעה החדשה יש מקום לחייב את התובע בהפקדת ערובה.

ה. בהחלטתה המנומקת קבעה כב' הרשמת כי גם זכות הגישה לכב' בית הדין לא כוללת בחובה התנהלות כדוגמת התנהלות התובע אשר גרם לבזבוז משאבי בית הדין ולהוצאות נתבעת.

ו. ערעור התובע על ההחלטה נדחה. הנתבעת הגישה ערעור להגדלת סכום הערובה שנפסק. משרדנו מייצג את הנתבעת. את ההחלטה ניתן לראות באתר המשרד.

ז. אין באמור בכדי להוות כל חוות דעת מקצועית או אחרת בכל מקרה נדון על פי נסיבותיו הוא.

______________________
שמואל ברטלר, עו"ד
שותף במשרד עו"ד ברטלר
ברח' חשמונאים 100, תל אביב

מכתבי הוקרה

לידידי עו"ד שמואל ברטלר שלום וברכה! נהניתי מקריאת המכתב והנני חושב כי היטבת לנסח. ממילא הנוסח מאושר ואין מה להוסיף.

פרסומים וחדשות

קורונה - האם מגיפה היא כח עליון

המגפה משפיעה על כולנו ומעוררת מטבע הדברים שאלות משפטיות רבות

במאמר זה נדון בהשפעות המגיפה על חוזי: מכר, ביצוע, שכירות ועוד תוך בחינת שלושה הבטים:

 1.  תנאים לתחולת הפטור עקב סיכול חוזה.

 2.  התוצאות של סיכול החוזה.

 3.  פתרון מוצע.

סעיף 18 (א) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א-1970 קובע את התנאים שבהם יהא צד לחוזה פטור מההשלכות של אי קיום התחייבויותיו הקבועות בחוזה. הסעיף קובע:

 "18.     (א)     היתה הפרת החוזה תוצאה מנסיבות שהמפר, בעת כריתת החוזה, לא ידע ולא היה עליו לדעת עליהן או שלא ראה ושלא היה עליו לראותן מראש, ולא יכול היה למנען, וקיום החוזה באותן נסיבות הוא בלתי אפשרי או שונה באופן יסודי ממה שהוסכם עליו בין הצדדים, לא תהיה ההפרה עילה לאכיפת החוזה שהופר או לפיצויים.

 

AVI 2821