פעולות שלוח שפעל ללא הרשאה השבה

 

להלן תקציר ההלכה בעניין פעולות שלוח בהעדר הרשאה

 

1. פעולות רבות מבוצעות על ידי שליחים עבור שלוחיהם. לדוגמא עו"ד עבור לקוח, בן משפחה עבור בן משפחה אחר ומוטבים על פי ייפוי כח וכיוצ"ב.

2. לעיתים פועל השלוח ללא הרשאת השולח.

3. רע"א 6381/00, ע"א 6785/00, רע"א 7309/00 התעוררה השאלה מה דינו של שלוח שפעל ללא הרשאה כאשר אותו שלוח טען כי הוא לא ידע ולא יכול היה לגלות על היעדר ההרשאה.

4. נפסק על ידי כב' בית המשפט העליון השופטים, א' מצא, מ' חשין, א' א' לוי כי משהוברר שהשלוח פעל ללא הרשאה חלה עליו חובה להשיב למי שכלפיו פעל מתוקף השליחות "כביכול" את כל מה שקיבל לידו, באותו מקרה כמיליון דולר ארה"ב.

5. נקבע כי החבות של "השלוח" להשיב את אשר קיבל "נובעות מהוראות סעיף 6 (ב) לחוק השליחות, תשכ"ה – 1965 ולעניין זה מוטלת עליו אחריות מוחלטת, שאינה תלויה בידיעתו או ביכולתו לדעת אודות היעדר הרשאתו".

6. בקשה לדיון נוסף בהלכה זו נדחתה על ידי כ' הנשיא דאז השופט אהרון ברק.

7. לפיכך על כל שלוח לוודא היטב היטב כי שולחיו מאשרים מראש את שליחתו ומסכימים לה. מן הראוי להכין הסכם שליחות מפורט וכדאי מאוד לקבל בכתב את הוראות השולח לפני ביצוע פעולות על ידי השלוח. מוצע כי חתימת הסכמים ומסמכים אחרים תבוצע ישירות על ידי השולח ולא על ידי השלוח.

8. משרדנו ייצג במקרה דכאן את החברה לה הושב התשלום ששילמה. ערעורה של מרשתנו כאמור התקבל. את פסק הדין ניתן לראות באתר המשרד.

9. אין לראות באמור מסמך ייעוץ מקצועי על כל מקרה להידון לפי מערכת עובדות.

______________________
שמואל ברטלר, עו"ד
שותף במשרד עו"ד ברטלר
ברח' חשמונאים 100, תל אביב

מכתבי הוקרה

שלום לברטלרים, תודה על העדכון. מסתבר שהכנה טובה ונכונה מביאה תוצאות טובות ונכונות. עדכן אותי בהמשך בעניין הסידור עם הגבייה. תודה ובברכה,

פרסומים וחדשות

תמ"א 38/2

לאחרונה ניתנה החלטת מיסוי 5887/11 ע"י החטיבה המקצועית של מיסוי מקרקעין שעניינה החלת הוראות פרק חמישי (5) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג – 1963,על תכנית מתאר ארצית דלעיל 38/2.

 

להמשך קריאה

AVI 2821