תוספות של זכויות בניה לאחר חתימת ההסכם

 

בפסיקה חדשה ומעניינת של ועדת ערר הוכר לאחרונה באפשרות שבעל קרקע אשר מכר את המקרקעין שבבעלותו יוותר בעל זכויות הבניה בקרקע, אף אם לא קימות במועד המכירה. להלן סיקור תמציתי של פסק הדין.
תוספת של זכויות בניה לאחר חתימת ההסכם:

 

א. בפסק דין של ועדת ערר בתיק וע1251/05 ניתנה החלטה מעניינית בעניין זכויות בניה שנוספו לאחר חתימת ההסכם.

ב. באותו מקרה נקבע כי מאחר והמוכרת של הקרקע שמרה על קשר לקרקע אזי חרף העובדה שעולה מעסקת המכירה כי מכרה את הקרקע, זכויות הבניה הנוספות שנוספו לאחר מכירת הקרקע שייכות למוכרת.

ג. לפיכך נדחתה עמדת מנהל מס שבח והתקבלה טענת המוכרת לפיה יש להכיר בעיסקה שהיא עשתה עם צד ג' למכור לו את הזכויות בקרקע המעניקות לו זכות לבניית יחידה נוספת וזאת על פי הזכויות הנוספות שאושרו לאחר מכר הקרקע.

אין לראות באמור לעיל ייעוץ משפטי ועל כל מקרה להיבחן לפי נסיבותיו. במשרד עורכי דין ברטלר ישמחו לענות על כל שאלה.

הכותב הינו עורך דין שמואל ברטלר (LLM) שותף במשרד עורכי דין ברטלר.

מכתבי הוקרה

לידידי עו"ד שמואל ברטלר שלום וברכה! נהניתי מקריאת המכתב והנני חושב כי היטבת לנסח. ממילא הנוסח מאושר ואין מה להוסיף.

פרסומים וחדשות

קורונה - האם מגיפה היא כח עליון

המגפה משפיעה על כולנו ומעוררת מטבע הדברים שאלות משפטיות רבות

במאמר זה נדון בהשפעות המגיפה על חוזי: מכר, ביצוע, שכירות ועוד תוך בחינת שלושה הבטים:

 1.  תנאים לתחולת הפטור עקב סיכול חוזה.

 2.  התוצאות של סיכול החוזה.

 3.  פתרון מוצע.

סעיף 18 (א) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א-1970 קובע את התנאים שבהם יהא צד לחוזה פטור מההשלכות של אי קיום התחייבויותיו הקבועות בחוזה. הסעיף קובע:

 "18.     (א)     היתה הפרת החוזה תוצאה מנסיבות שהמפר, בעת כריתת החוזה, לא ידע ולא היה עליו לדעת עליהן או שלא ראה ושלא היה עליו לראותן מראש, ולא יכול היה למנען, וקיום החוזה באותן נסיבות הוא בלתי אפשרי או שונה באופן יסודי ממה שהוסכם עליו בין הצדדים, לא תהיה ההפרה עילה לאכיפת החוזה שהופר או לפיצויים.

 

AVI 2821