זכויות וחובות עובד זר

בחודש מרץ 2010 פורסם במגזין דורות ברמת השרון מאמרו של עוה"ד שמואל ברטלר שהעתקו מצ"ב.
תופעת העסקת עובד זר היא תופעה מוכרת בארצנו. מאמרו של עוה"ד שמואל ברטלר, חובות וזכויות החלות על מעסיק עובד זר, עוסק כשמו בחובות ובזכויות החלות על מי שמעסיק עובדים זרים. המאמר סורק בין היתר את הוראות חוק עובדים זרים, התשנ"א 1991 וכן עושה סריקה של פסק הדין המרכזי והמנחה בעניין העסקת עובדים בסיעוד, בג"צ 1678/07.

 

חובות וזכויות החלות על מעסיק עובד

לקריאת המאמר

מכתבי הוקרה

עבודה טובה מאוד, שירבו פקסי דין כאלה למשרדכם. אתם אלופים – תודה!

פרסומים וחדשות

פטור ממס שבח במכירת דירה

office view05