עו"ד ברטלר

מכתבי הוקרה

כמובן שמגיעות תודות גם לפלוני שהייתה עמי בקשר במקומות שבהם היא השתלבה בטיפול בנושא והייתה יעילה ומסורה על פי הערכים והמקצועיות שהמשרד שלך בורך בהם, כמו גם אחיך, עו"ד מאיר ברטלר שבוודאי הוסיף מאחורי הקלעים גם משלו להצלחת המשימה.

פרסומים וחדשות

תיקון 66 לחוק מיסוי מקרקעין

ביום 31/12/09 פורסם ברשומות תיקון 66 לחוק מיסוי מקרקעין. תיקון החוק מאריך את "התקופה הקובעת" בפרק החילוף שבחוק ליום 31/12/2010.