עו"ד מאיר ברטלר

מכתבי הוקרה

Shmuel shalom, Would like to thank you & Meir for the excellent service provided with regard to the transfer & sales of my aunt apartments. It has been a great pleasure to have worked with you & I am certain that you are worthy successors to your late father. Kind regards & many thanks

פרסומים וחדשות

שימוש/ניהול רכוש משותף ופירוק שיתוף