ערבות לביצוע מקדמה

  • בפסק דין מנומק היטב התקבלה תביעת מרשתנו נגד חברה אשר הפסיקה את עבודתו באתר בו נבנה משרד החקלאות. פסק הדין דן בשאלת מהותה של ערבות בנקאית. בין היתר נדון בפסק הדין ההבדל שבין ערבות בנקאית הניתנת להסבה לעומת ערבות בנקאית שאיננה ניתנת להסבה. נדונה בפסק הדין גם סוגית פרשנותו של הסכם בין הצדדים. בבית המשפט התקיים דיון ממצה שכלל שמיעת עדויות מומחים מתחום הבנקאות מטעם שני הצדדים וכן את עדויות הצדדים עצמם.

     

    לעיון בפסק הדין

מכתבי הוקרה

שלום רב, תוצאה מעולה, תודה רבה על הטיפול המסור ומוצלח.

פרסומים וחדשות

שיקולים אסורים בסירוב ליתן היתר בניה

מאמר אשר פורסם בגלובס בעקבות זכיית משרדנו בהליך שהתנהל בפני כב' השופטת דרורה פלפל, בבית המשפט המחוזי בתל אביב- יפו, בנוגע לסירוב הוועדה המקומית רעננה לחתום על היתר בנייה להקמת בית חב"ד בעיר משקולים פוליטיים אסורים.

 

לקריאת המאמר