ת.א. 601/97 אליהו אזיס רחל אזיס נגד הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב

בבית משפט העליון הושגה פשרה שסיימה את כל המחלוקות כולל הסדר בעניין קביעת פיצויים עבור ההפקעה אף טרם תפיסת החזקה.

 

לעיון בפסק הדין

מכתבי הוקרה

אולי נסחפתי קצת במילים, אבל אתה יודע שזו האמת מבחינתי וכך אני מרגיש כלפיכם מאז שדרכינו הצטלבו באותו הטיפול הראשון ומשם גם נוכחתי לדעת מעבר למקצועיות הרבה שלכם עד כמה תכונת היושרה היא נר לרגליכם – ואתה יודע בדיוק למה אני מתכוון.

פרסומים וחדשות

מלכודת פרוצדוראלית