ת.א. 8541-01-10 חיים ואח' נ' נתנאל גרופ ואח

עוה"ד שמואל ברטלר התמנה ככונס במשותף למימוש הזכויות במגרש בשכונת "כוכב הצפון" בתל אביב.במסגרת תיק פירוק שיתוף שהגישו חלק מבעלי הזכויות במגרש. הכונסים הצליחו לממש את זכויות הבעלים במגרש, לשביעות רצון

הבעלים, בדרך של מכירת זכויות על ידי חלק מהבעלים והסכם להזמנת שירותי בניה עם חלק אחר מהם. בסופו של הליך הפירוק קיבל בית המשפט את דרישתם של הכונסים לשכ"ט הכונסים בפירוק ודחה התנגדויות שהוגשו על ידי חלק מבעלי הזכויות במגרש.

 

לעיון בפסק הדין

מכתבי הוקרה

אין לי ספק שעוד נכונו לנו עסקאות/שיתופי פעולה בעתיד בנושא הנדל"ן, והבוקר אף עשיתי לכם יחסי ציבור טובים – ולא בפעם ראשונה, בין החברים שלנו, כשאני בטוח שבבוא העת שיזדקקו לעו"ד בנושא נדל"ן- יפנו אליכם. ברגשי כבוד והערכה,

פרסומים וחדשות

פטור ממס שבח במכירת דירה