ת.א. 8541-01-10 חיים ואח' נ' נתנאל גרופ ואח

עוה"ד שמואל ברטלר התמנה ככונס במשותף למימוש הזכויות במגרש בשכונת "כוכב הצפון" בתל אביב.במסגרת תיק פירוק שיתוף שהגישו חלק מבעלי הזכויות במגרש. הכונסים הצליחו לממש את זכויות הבעלים במגרש, לשביעות רצון

הבעלים, בדרך של מכירת זכויות על ידי חלק מהבעלים והסכם להזמנת שירותי בניה עם חלק אחר מהם. בסופו של הליך הפירוק קיבל בית המשפט את דרישתם של הכונסים לשכ"ט הכונסים בפירוק ודחה התנגדויות שהוגשו על ידי חלק מבעלי הזכויות במגרש.

 

לעיון בפסק הדין

מכתבי הוקרה

לידידי עו"ד שמואל ברטלר שלום וברכה! נהניתי מקריאת המכתב והנני חושב כי היטבת לנסח. ממילא הנוסח מאושר ואין מה להוסיף.

פרסומים וחדשות

חידושים המתייחסים לתמ"א 38