ת"א 9949-09 סבן אם בע"מ נ' פלפוט שיווק בע"מ

כנגד לקוחה של משרדנו הוגשה תביעה בסך של כ-450,000 ₪ וזאת, על פי כתב התביעה, בגין הפרה של הסכם הפצה בלעדי. פסק דין ניתן ביום 12.2.12. פסה"ד מנתח את משמעות חוזה הפצה שאינו חתום על ידי צד לחוזה, הוכחת העדר הסכם באמצעות עדויות וראיות ופיצול סעדים בשלב סיכומים. כב' בית משפט השלום הנכבד בירושלים, כב' השופטת תמר בר אשר צבן, דחה את התביעה נגד מרשתנו. כב' בית המשפט חייב את הצד השני, התובעת, בתשלום למרשתנו של הוצאות ושכר טרחה בשיעור של 25,000 ₪. פסה"ד מצוי באתר המשרד.

 

לקריאת פסה"ד

מכתבי הוקרה

לכבוד עו"ד שמואל ברטלר עברתי היום ברפרוף על פסק הדין, ניכר מכל מילה שהיינו מיוצגים ע"י בעל מקצוע דבר שאני ידעתי זה מכבר. אנו מאחלים לך שתצליח בכל אשר תפנה.

פרסומים וחדשות

חזקת שיתוף בין בני זוג ביחס לזכויות במקרקעין ולחובות