ת.א. 1597/97 יסודות מערכות אלומיניום בע"מ נ' שגיא (מחוזי תל אביב)

בפסק דין מנומק היטב התקבלה תביעת מרשתנו נגד חברה אשר הפסיקה את עבודתו באתר בו נבנה משרד החקלאות. פסק הדין דן בשאלת מהותה של ערבות בנקאית. בין היתר נדון בפסק הדין ההבדל שבין ערבות בנקאית הניתנת להסבה לעומת ערבות בנקאית שאיננה ניתנת להסבה. נדונה בפסק הדין גם סוגית פרשנותו של הסכם בין הצדדים. בבית המשפט התקיים דיון ממצה שכלל שמיעת עדויות מומחים מתחום הבנקאות מטעם שני הצדדים וכן את עדויות הצדדים עצמם.

 

לעיון בפסק הדין

מכתבי הוקרה

Thanks very much

פרסומים וחדשות

קבוצת רכישה

 

 

מצ"ב קטע ממאמר שפורסם ב"כלכליסט"  בקשר לקבוצת רוכשים אשר התאגדו במשרדנו לצורך רכישת קרקע בגני תקווה ובניית 8 יחידות דיור על אותה קרקע. משרדנו טיפל בשם הרוכשים וייצגם אל מול בעל הקרקע, הקבלן המבצע, רשות המסים וליווה את הקבוצה בייעוץ משפטי לאורך ביצוע העסקה עד לרישום הזכויות.

 

לעיון במאמר