ע"א 3977/98 פלפוט שיווק בע"מ נ' יצחק חדד (מחוזי תל אביב)

בפסק דין זה התקבל ערעורה של חברת פלפוט, לקוחות משרדנו, על פסק הדין של בית משפט השלום בהרצליה. פסק הדין של בית משפט שלום בוטל. נקבע בפסק הדין כי יש לבחון את ההסכם בין הצדדים מבחינת המשמעות, התוכן וההגיון המסחרי שלו. נקבע כי על אף שמנהל חברה חתם על אישור הזמנה עם חותמת החברה מהווה חתימתו באופן האמור את הסכמתו האישית לביצוע ההזמנה. על כן חויב המנהל בתשלום מלוא הזמנתו ממרשתנו על פי המוסכם בין הצדדים.

 

לעיון בפסק הדין

מכתבי הוקרה

אשתי ואני מודים לך על הטיפול המסור והמקצועי ללא רבב, על הביטחון שאתה משרה בנו בתוך ידיעה שאנו בידיים טובות וההרגשה שיש מי שדואג לאינטרסים שלנו בצורה אבסולוטית.

פרסומים וחדשות

תיקון 70