ת"א 34347-04-15 קק"ל נ' עמותת חדרה אוהבת חיות

ההחלטה המצ"ב מתייחסת לסוגיית צירוף צד להליך משפטי. ביום 07.07.16 ניתנה החלטת ביניים בתיק שבנדון לפיה לבקשת הנתבעת, אותה ייצג  משרדנו, צורפה עיריית חדרה כצד בהליך המשפטי. עובדות המקרה בקצרה: התובעת, קרן קיימת לישראל, עתרה לסילוק ידה של הנתבעת מחלקת קרקע בתחום יער חדרה שבו מפעילה הנתבעת בית מחסה לכלבים.

הנתבעת עתרה לצרף את עיריית חדרה כצד בתיק נוכח מעורבותה הממשית בנוגע לשימוש במקום על ידי הנתבעת ולצורך יעול וקידום התביעה ומניעת ריבוי הליכים. התובעת התנגדה לצירוף. בית המשפט כאמור הכריע לטובת הנתבעת תוך שהוא מטיח ביקורת נוקבת בנוגע לעמדת התובעת. בשורה התחתונה הוחלט על צירוף עיריית חדרה כצד בתיק.

 

לקריאת פסק הדין

מכתבי הוקרה

עו"ד שמואל ברטלר שלום רב, הריני להודיעך כי הושלם הליך רישומה של הגב' כבעלים של הדירה הנ"ל בפנקס הבתים המשותפים (טאבו) אני מודה לך על טיפולך המסור.

פרסומים וחדשות

הליכי תכנון ובנייה: החוק, הפרצות שמאפשרות ניצולו לרעה וההגנה עליו