ערר 5180/00 דיירי רחוב מרידור 13-23 נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון ואח' (ועדה לתכנון ובניה מחוז מרכז)

בוועדה המחוזית התקבלה התנגדותם של לקוחות משרדנו להצבת אנטנות סוללריות בקרבת מגרשם. נקבע כי היתר בניה, בניגוד ל"שימוש חורג" חייב להינתן בהתאם להוראות התכנית החלה במקום או כ"הקלה" מהוראות תכנית. נקבע כי הקמת אנטנה סוללרית טעונה היתר בניה. חברת הסוללר הצטוותה לפרק את האנטנה ולסלקה מהמקום.

 

לעיון בפסק הדין

מכתבי הוקרה

עו"ד שמואל ברטלר היקר שלום, תודה על העבודה המקצועית שעשית היום ועל המאמץ הרב.

פרסומים וחדשות

סעיפים מקפחים בחוזה מכר דירות

לאחרונה ניתן פסק דין חשוב ובעל השלכות רחבות על רוכשי דירות העוסק בחלק מאותם הסעיפים אשר החוק שותק לגביהם והמצויים במירב ההסכמים הקיימים כיום בשוק. בית המשפט לחוזים אחידים קבע בין היתר כי: סעיפים המונעים העברת זכויות של רוכש דירה בטרם מסירת החזקה, סעיפים המונעים את השבת התשלום לרוכש הדירה בטרם מכירתה לקונה חיליפי במקרה של ביטול ההסכם ובערכים נומינאלים בלבד וסעיפים הקובעים פיצוי מוסכם בשיעור של 10% בכל מקרה של הפרה ע"י הקונה הינם סיעיפם מקפחים בחוזה והורה לשנותם. הקביעות הנ"ל של בית הדין לחוזים אחידים הינן בעלות חשיבות מיוחדת, על מנת לשמור על הגינותם של החוזים ועל מנת להגן על רוכשי דירות מפני קיפוח.

 לפסק הדין