ערר 5180/00 דיירי רחוב מרידור 13-23 נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון ואח' (ועדה לתכנון ובניה מחוז מרכז)

בוועדה המחוזית התקבלה התנגדותם של לקוחות משרדנו להצבת אנטנות סוללריות בקרבת מגרשם. נקבע כי היתר בניה, בניגוד ל"שימוש חורג" חייב להינתן בהתאם להוראות התכנית החלה במקום או כ"הקלה" מהוראות תכנית. נקבע כי הקמת אנטנה סוללרית טעונה היתר בניה. חברת הסוללר הצטוותה לפרק את האנטנה ולסלקה מהמקום.

 

לעיון בפסק הדין

מכתבי הוקרה

ידידי ישר כוח כל הכבוד

פרסומים וחדשות

שאלות שונות מתחום דיני העבודה