ע"א 2514/01 נתנאל דרמן חברה לבניין ועבודות אזרחיות בע"מ נ' משרד הבינוי והשיכון (בית משפט מחוזי ירושלים)

בית משפט מחוזי בירושלים, בערעור, קיבל בהסכמה את ערעור מרשתנו, חברה קבלנית, על החלטת בית משפט השלום שדחה את בקשתה של מרשתנו לקבלת רשות להגן. פסק הדין של בית משפט שלום בוטל. הסכמת משרד השיכון שיוצג על ידי פרקליטות מחוז ירושלים נתנה לאחר הגשת עיקרי טיעון ודיון שנערך בבית המשפט המחוזי בירושלים.

 

לעיון בפסק הדין

מכתבי הוקרה

עו"ד שמואל ברטלר היקר שלום, תודה על העבודה המקצועית שעשית היום ועל המאמץ הרב.

פרסומים וחדשות

סעיפים מקפחים בחוזה מכר דירות

לאחרונה ניתן פסק דין חשוב ובעל השלכות רחבות על רוכשי דירות העוסק בחלק מאותם הסעיפים אשר החוק שותק לגביהם והמצויים במירב ההסכמים הקיימים כיום בשוק. בית המשפט לחוזים אחידים קבע בין היתר כי: סעיפים המונעים העברת זכויות של רוכש דירה בטרם מסירת החזקה, סעיפים המונעים את השבת התשלום לרוכש הדירה בטרם מכירתה לקונה חיליפי במקרה של ביטול ההסכם ובערכים נומינאלים בלבד וסעיפים הקובעים פיצוי מוסכם בשיעור של 10% בכל מקרה של הפרה ע"י הקונה הינם סיעיפם מקפחים בחוזה והורה לשנותם. הקביעות הנ"ל של בית הדין לחוזים אחידים הינן בעלות חשיבות מיוחדת, על מנת לשמור על הגינותם של החוזים ועל מנת להגן על רוכשי דירות מפני קיפוח.

 לפסק הדין