4087/03 פלפוט בע"מ נ' דוד דדון ואח' (שלום פתח תקווה)

על מנת לממש את פסק הדין שניתן לטובתה נאלצה מרשתנו להגיש תביעה בה התבקש כב' בית המשפט להצהיר כי מחצית בית הרשום על שם הבעל בלבד שייך לאישתו שהיא החייבת. כן ביקשה מרשתנו כי כב' בית המשפט יכיר באחריות הבעל לחובות אשתו. תביעת מרשתנו התקבלה ונקבע כי האישה היא בעלת מחצית הזכויות בבית הרשום על שם בעלה. כמו כן חויב הבעל בתשלום מחצית מחוב האישה למרשנו.

 

לעיון בפסק הדין

מכתבי הוקרה

לידידי עו"ד שמואל ברטלר שלום וברכה! נהניתי מקריאת המכתב והנני חושב כי היטבת לנסח. ממילא הנוסח מאושר ואין מה להוסיף.

פרסומים וחדשות

הרעה בתנאים

ביום 6.6.11 ניתן פס' הדין בתיק עבודה 11408-08 (דיסקברי ישראל) בו נקבע כי התפרצות המעסיק בקללות וגידופים וכליאת העובדת למשך מספר דקות מצדיק את התפטרות העובדת בנסיבות