4087/03 פלפוט בע"מ נ' דוד דדון ואח' (שלום פתח תקווה)

על מנת לממש את פסק הדין שניתן לטובתה נאלצה מרשתנו להגיש תביעה בה התבקש כב' בית המשפט להצהיר כי מחצית בית הרשום על שם הבעל בלבד שייך לאישתו שהיא החייבת. כן ביקשה מרשתנו כי כב' בית המשפט יכיר באחריות הבעל לחובות אשתו. תביעת מרשתנו התקבלה ונקבע כי האישה היא בעלת מחצית הזכויות בבית הרשום על שם בעלה. כמו כן חויב הבעל בתשלום מחצית מחוב האישה למרשנו.

 

לעיון בפסק הדין

מכתבי הוקרה

לכבוד עו"ד שמואל ברטלר עברתי היום ברפרוף על פסק הדין, ניכר מכל מילה שהיינו מיוצגים ע"י בעל מקצוע דבר שאני ידעתי זה מכבר. אנו מאחלים לך שתצליח בכל אשר תפנה.

פרסומים וחדשות

ראה הוזהרת – עסקאות מקרקעין על סמך יפוי כח