ת.א. 2084/01 רוטפלד זוהר נ' וינטר יעקב ואח' (בית משפט מחוזי תל אביב, נורית אחיטוב 10.2.05)

משרדנו ייצג את התובע בתיק. התובע רכש יחד עם קבוצת רוכשים קרקע לבניה רוויה בהרצליה. בשלב הראשון של ההליך הנתבעים קיבלו את המלצת כב' בית המשפט ושיתפו פעולה לרישום הבעלות בחלק מהמגרש על שם התובע. בשלב השני נותר לבית המשפט לדון ולפסוק בתביעת התובע לדמי נזק קבועים בגין הפרת חוזה עקב אי רישום הבעלות בחלק ממגרש על שם התובע. בית המשפט קיבל את עמדת התובע וקבע כי כל אחד מהרוכשים חב בחיובים נפרדים ועצמיים מיתר הרוכשים ואחראי למלא את התחייבויותיו שלו בלבד ועל כן אין קשר להפרות של יתר הרוכשים, ככל שהיו, לבין אחריות הנתבעים לבצע את הרישום של חלק המגרש על שם התובע. בית המשפט חייב את הנתבעים בתשלום הפיצוי המוסכם. ערעור לבית המשפט העליון נדחה, לאחר שהוסכם על תיקון טעות קולמוס שנפלה בסכום הפסוק.

 

לעיון בפסק הדין

מכתבי הוקרה

עו"ד שמואל ברטלר היקר, כרגיל, תודה רבה חבר!

פרסומים וחדשות

סעיפים מקפחים בחוזה מכר דירות

לאחרונה ניתן פסק דין חשוב ובעל השלכות רחבות על רוכשי דירות העוסק בחלק מאותם הסעיפים אשר החוק שותק לגביהם והמצויים במירב ההסכמים הקיימים כיום בשוק. בית המשפט לחוזים אחידים קבע בין היתר כי: סעיפים המונעים העברת זכויות של רוכש דירה בטרם מסירת החזקה, סעיפים המונעים את השבת התשלום לרוכש הדירה בטרם מכירתה לקונה חיליפי במקרה של ביטול ההסכם ובערכים נומינאלים בלבד וסעיפים הקובעים פיצוי מוסכם בשיעור של 10% בכל מקרה של הפרה ע"י הקונה הינם סיעיפם מקפחים בחוזה והורה לשנותם. הקביעות הנ"ל של בית הדין לחוזים אחידים הינן בעלות חשיבות מיוחדת, על מנת לשמור על הגינותם של החוזים ועל מנת להגן על רוכשי דירות מפני קיפוח.

 לפסק הדין