ת.א. 2084/01 רוטפלד זוהר נ' וינטר יעקב ואח' (בית משפט מחוזי תל אביב, נורית אחיטוב 10.2.05)

משרדנו ייצג את התובע בתיק. התובע רכש יחד עם קבוצת רוכשים קרקע לבניה רוויה בהרצליה. בשלב הראשון של ההליך הנתבעים קיבלו את המלצת כב' בית המשפט ושיתפו פעולה לרישום הבעלות בחלק מהמגרש על שם התובע. בשלב השני נותר לבית המשפט לדון ולפסוק בתביעת התובע לדמי נזק קבועים בגין הפרת חוזה עקב אי רישום הבעלות בחלק ממגרש על שם התובע. בית המשפט קיבל את עמדת התובע וקבע כי כל אחד מהרוכשים חב בחיובים נפרדים ועצמיים מיתר הרוכשים ואחראי למלא את התחייבויותיו שלו בלבד ועל כן אין קשר להפרות של יתר הרוכשים, ככל שהיו, לבין אחריות הנתבעים לבצע את הרישום של חלק המגרש על שם התובע. בית המשפט חייב את הנתבעים בתשלום הפיצוי המוסכם. ערעור לבית המשפט העליון נדחה, לאחר שהוסכם על תיקון טעות קולמוס שנפלה בסכום הפסוק.

 

לעיון בפסק הדין

מכתבי הוקרה

עו"ד שמואל ברטלר היקר שלום, תודה על העבודה המקצועית שעשית היום ועל המאמץ הרב.

פרסומים וחדשות

פסק דין מיום 18.4.10

ביום 18.4.10 ניתן פסק דין בתיק הנדון ע"י כב' השופט מנחם קליין.