ת.א. 96454/00 ניצן אילנה ואח' נ' קאפח צביה ועזרא (שלום תל אביב)

בהחלטה מיום 4.7.02 קיבל כב' בית המשפט את בקשת מרשנו ה"ה ניצן למחיקה על הסף של תביעה שהוגשה נגדם וזאת מחמת מעשה בי דין והיעדר יריבות. תביעת הצד השני לקבלת פיצויים עקב מה שהוגדר על ידם תלונת סרק שהגישו מרשנו נגד המשיבים בדבר פלישה לקרקע של מרשנו נמחקה.

 

לעיון בפסק הדין

מכתבי הוקרה

עו"ד שמואל ברטלר היקר, פסח כשר ושמח לך ולמשפחה, אביב של פריחה והתחדשות, שיגשוג והצלחה. מוקיר ומעריך אותך ושמח מאד לכל מפגש בינינו.

פרסומים וחדשות

סימני מסחר

ביום 14.12.11 ניתנה על ידי כב' בית המשפט המחוזי בירושלים,כב' השופטת בן עמי, החלטה עקרונית ומלומדת בבקשה דחופה למתן צו מניעה שהגיש יקב יתיר בע"מ נגד לקוח משרדנו יקב לביא בע"מ. כב' בית המשפט דחה את הבקשה נגד לקוח משרדנו וחייב את הצד השני בהוצאות. ההחלטה עוסקת בשאלות עקרוניות מתחום סימני המסחר וגניבת עין.

להחלטה