ת.א.1171/01 יסודות מושב שיתופי להתיישבות חקלאית של פועלי אגודת ישראל נ' רימר ובניו בע"מ (בית משפט מחוזי תל אביב)

מושב יסודות, לקוח המשרד, זכה בתביעה כנגד מי שרכשו ממנו כמות אדירה של ענבים שגידל המושב כאשר תמורת הענבים המוסכמת לא שולמה למושב. הדיון בתביעה היה מורכב וכלל ברור שאלות רבות של עובדה וחוק. בין השאר נדונה שאלת ההתיישנות, חלוקת אחריות בין הרוכשים ותביעת מנהלי הנתבעים עקב ערבותם האישית לחוב החברות שרכשו את הענבים.

 

לעיון בפסק הדין

מכתבי הוקרה

ידידי ישר כוח כל הכבוד

פרסומים וחדשות

פיצויים בגין תכנית על פי חוק התכנון והבניה