ת.א. 7239/97 סופר אקטיב בע"מ נ' דנאל חברה קבלנית בע"מ ואח' (בית משפט שלום בכפר סבא)

בפסק הדין מיום 26.8.02 התקבלה תביעת סופר אקטיב שיוצגה על ידנו לקבלת תשלום בגין עבודות קבלניות שביצעה. פסק הדין ניתן לאחר מאבק משפטי ארוך כנגד שבעה נתבעים אשר העלו טענות שונות כולל המחאת זכויות. הנתבעים גלגלו את האחריות לתשלום אחד לשני כאשר הם מעלים גם טענות גם לעניין הביצוע. התביעה של מרשנו התקבלה.

 

לעיון בפסק הדין

מכתבי הוקרה

עו"ד שמואל ברטלר היקר, כרגיל, תודה רבה חבר!

פרסומים וחדשות

סעיפים מקפחים בחוזה מכר דירות

לאחרונה ניתן פסק דין חשוב ובעל השלכות רחבות על רוכשי דירות העוסק בחלק מאותם הסעיפים אשר החוק שותק לגביהם והמצויים במירב ההסכמים הקיימים כיום בשוק. בית המשפט לחוזים אחידים קבע בין היתר כי: סעיפים המונעים העברת זכויות של רוכש דירה בטרם מסירת החזקה, סעיפים המונעים את השבת התשלום לרוכש הדירה בטרם מכירתה לקונה חיליפי במקרה של ביטול ההסכם ובערכים נומינאלים בלבד וסעיפים הקובעים פיצוי מוסכם בשיעור של 10% בכל מקרה של הפרה ע"י הקונה הינם סיעיפם מקפחים בחוזה והורה לשנותם. הקביעות הנ"ל של בית הדין לחוזים אחידים הינן בעלות חשיבות מיוחדת, על מנת לשמור על הגינותם של החוזים ועל מנת להגן על רוכשי דירות מפני קיפוח.

 לפסק הדין