ת.א. 661/97 אזיס אליהו רחל אברהם נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב ואח'

בפסק הדין הממצה והמנומק מיום 4.8.04 שניתן על ידי כב' בית המשפט המחוזי בתל אביב בוטלה הפקעה של שטח ממגרשים של ה"ה אזיס שיוצגו על ידי משרדנו, משרד עורכי דין ברטלר. ההפקעה בוטלה מאחר והרשות כפי שנקבע נהגה שלא כדין והפקיעה את השטח למטרות זרות.

 

בבית משפט העליון הושגה פשרה שסיימה את כל המחלוקות כולל הסדר בעניין דרך קביעת פיצויים עבור ההפקעה אף טרם תפיסת החזקה

 

לעיון בפסק הדין

מכתבי הוקרה

עו"ד שמואל ברטלר היקר, כרגיל, תודה רבה חבר!

פרסומים וחדשות

סעיפים מקפחים בחוזה מכר דירות

לאחרונה ניתן פסק דין חשוב ובעל השלכות רחבות על רוכשי דירות העוסק בחלק מאותם הסעיפים אשר החוק שותק לגביהם והמצויים במירב ההסכמים הקיימים כיום בשוק. בית המשפט לחוזים אחידים קבע בין היתר כי: סעיפים המונעים העברת זכויות של רוכש דירה בטרם מסירת החזקה, סעיפים המונעים את השבת התשלום לרוכש הדירה בטרם מכירתה לקונה חיליפי במקרה של ביטול ההסכם ובערכים נומינאלים בלבד וסעיפים הקובעים פיצוי מוסכם בשיעור של 10% בכל מקרה של הפרה ע"י הקונה הינם סיעיפם מקפחים בחוזה והורה לשנותם. הקביעות הנ"ל של בית הדין לחוזים אחידים הינן בעלות חשיבות מיוחדת, על מנת לשמור על הגינותם של החוזים ועל מנת להגן על רוכשי דירות מפני קיפוח.

 לפסק הדין