החלטת פרה רולינג (מיסוי מקרקעין)

ביום 30.4.07 ניתנה החלטה חשובה ביותר ותקדימית במסגרת הליך פרה רולינג שנוהל על ידי משרדנו, משרד עורכי דין ברטלר, לפיו נקבע כי חלוקה שניה נוספת בין יורשים אשר נערכה מספר שנים לאחר הסכם החלוקה הראשון בקשר לחלק מנכסי העזבון אשר נקבע בתחילה לגביהם כי יהיו בבעלות משותפת, אינה עסקה במקרקעין ומשכך אין חבות בתשלום מס.

 

לעיון בפסק הדין

מכתבי הוקרה

עו"ד שמואל ברטלר שלום רב, הריני להודיעך כי הושלם הליך רישומה של הגב' כבעלים של הדירה הנ"ל בפנקס הבתים המשותפים (טאבו) אני מודה לך על טיפולך המסור.

פרסומים וחדשות

הליכי תכנון ובנייה: החוק, הפרצות שמאפשרות ניצולו לרעה וההגנה עליו