ת.א. 1830/01 (עוזי גרסטנר) בימ"ש מחוזי תל-אביב

ביום 20.11.08 ניתנה החלטה בתיק 1830/01 ע"י כב' השופטת ענת ברון בעתירה שהוגשה על ידי משרדנו להסרת קיפוח מיעוט של בעל מניות בחברה פרטית. ביהמ"ש לאחר שדן בראיות שהוצגו ובפניו ולאחר ניתוח משפטי מעמיק קבע כי זכויותיו של התובע קופחו על ידי בעלי מניות הרוב ודירקטוריון החברה ולאור הקיפוח הנ"ל חייב את הנתבעים לרכוש את מניותיו של התובע בחברה על פי שווין הריאלי של המניות.

 

לעיון בפסק הדין

מכתבי הוקרה

עו"ד שמואל ברטלר היקר, כרגיל, תודה רבה חבר!

פרסומים וחדשות

סעיפים מקפחים בחוזה מכר דירות

לאחרונה ניתן פסק דין חשוב ובעל השלכות רחבות על רוכשי דירות העוסק בחלק מאותם הסעיפים אשר החוק שותק לגביהם והמצויים במירב ההסכמים הקיימים כיום בשוק. בית המשפט לחוזים אחידים קבע בין היתר כי: סעיפים המונעים העברת זכויות של רוכש דירה בטרם מסירת החזקה, סעיפים המונעים את השבת התשלום לרוכש הדירה בטרם מכירתה לקונה חיליפי במקרה של ביטול ההסכם ובערכים נומינאלים בלבד וסעיפים הקובעים פיצוי מוסכם בשיעור של 10% בכל מקרה של הפרה ע"י הקונה הינם סיעיפם מקפחים בחוזה והורה לשנותם. הקביעות הנ"ל של בית הדין לחוזים אחידים הינן בעלות חשיבות מיוחדת, על מנת לשמור על הגינותם של החוזים ועל מנת להגן על רוכשי דירות מפני קיפוח.

 לפסק הדין