החלטת ערר מס': הר/5312/08 (ועדת ערר מחוזית)

חלטת ערר זו, שניתנה ביום 20.4.09, הגדירה לראשונה מהו מגרש רגולרי ומהו מגרש אי רגולרי והשאירה בצריך עיון האם הקלה של עד 25% מהמרווחים הצדדים והעורפיים המסומנים בלוח החלוקה לאזורים הינה הקלה על כל המשתמע מכך. משרדנו ייצג את המשיבים בערר. כל ההתנגדויות נדחו.

 

לעיון בפסק הדין

מכתבי הוקרה

הישג משפטי: ברכות על ההישג, נדרשה החלטיות וטוב שהייתה כזאת, כן ירבו הישגים.

פרסומים וחדשות

חוק איסור לשון הרע