החלטת ערר מס': הר/5312/08 (ועדת ערר מחוזית)

חלטת ערר זו, שניתנה ביום 20.4.09, הגדירה לראשונה מהו מגרש רגולרי ומהו מגרש אי רגולרי והשאירה בצריך עיון האם הקלה של עד 25% מהמרווחים הצדדים והעורפיים המסומנים בלוח החלוקה לאזורים הינה הקלה על כל המשתמע מכך. משרדנו ייצג את המשיבים בערר. כל ההתנגדויות נדחו.

 

לעיון בפסק הדין

מכתבי הוקרה

Thanks very much

פרסומים וחדשות

זרקור על הסכם דיור מוגן- דייר