תא"מ 29645/08 ויזארט בע"מ נ' אורלי בינדר, עמוס ברזל (שלום ת"א)

ביום 18.4.10 ניתן פסק דין בתיק הנדון ע"י כב' השופט מנחם קליין. מרשתנו, חברת ויזארט בע"מ, הגישה תביעה כנגד הנתבעים בגין כספים שהגיעו לה מהם על פי הסכם התקשרות להפצת מוצרים, לאחר שהסכם זה בוטל על ידי הצדדים ומכוחו. מנגד הגישו הנתבעים תביעה כנגד מרשתנו לחייבה בתשלום כספים בגין בין היתר אובדן מכירות, קיזוז ביתר ועוד. בית המשפט הנכבד, לאחר ניתוח של פרשנות החוזה בראי המשפטי, קיבל את גירסת התובעת ודחה את התביעה שכנגד.

 

לעיון בפסק הדין

מכתבי הוקרה

ידידי ישר כוח כל הכבוד

פרסומים וחדשות

פיצויים בגין תכנית על פי חוק התכנון והבניה