עע"ם 5556/05 אילנה תמיר, מאיר גרינפלד, ישראל גרינפלד ואח' נ' שר הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב, הוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון ואח'

בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מנהליים - ביום 21.07.10 ניתן פסק דין תקדמי זה אשר מגדיר לראשונה את התנאים לעריכת איזון בין "מבננים" במסגרגת תוכנית מתאר. נקבע כי על מנת שניתן יהיה לבצע את האיזון בין המבננים יש לעמוד בשלושת הקריטריונים הבאים: יש צורך להוכיח קשר סיבתי ישיר וברור בין אי מתן הזכויות הנוספות למבנן הנפגע לבין העובדה שהמבננים האחרים קיבלו יותר זכויות, יש להראות שהליכי האיחוד והחלוקה במבנן הנפגע יביא בפועל לשינויים במבננים ולבסוף יש להראות כי בעלי הזכויות במבנן הנפגע תרמו תרומה ממשית להשבחה שחלה אצל שכיניהם. משרדנו ייצג חלק מהמשיבים בערעור.

 

לעיון בפסק הדין

מכתבי הוקרה

לכבוד עו"ד שמואל ברטלר עברתי היום ברפרוף על פסק הדין, ניכר מכל מילה שהיינו מיוצגים ע"י בעל מקצוע דבר שאני ידעתי זה מכבר. אנו מאחלים לך שתצליח בכל אשר תפנה.

פרסומים וחדשות

ראה הוזהרת – עסקאות מקרקעין על סמך יפוי כח