עע"ם 5556/05 אילנה תמיר, מאיר גרינפלד, ישראל גרינפלד ואח' נ' שר הפנים, הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב, הוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון ואח'

בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מנהליים - ביום 21.07.10 ניתן פסק דין תקדמי זה אשר מגדיר לראשונה את התנאים לעריכת איזון בין "מבננים" במסגרגת תוכנית מתאר. נקבע כי על מנת שניתן יהיה לבצע את האיזון בין המבננים יש לעמוד בשלושת הקריטריונים הבאים: יש צורך להוכיח קשר סיבתי ישיר וברור בין אי מתן הזכויות הנוספות למבנן הנפגע לבין העובדה שהמבננים האחרים קיבלו יותר זכויות, יש להראות שהליכי האיחוד והחלוקה במבנן הנפגע יביא בפועל לשינויים במבננים ולבסוף יש להראות כי בעלי הזכויות במבנן הנפגע תרמו תרומה ממשית להשבחה שחלה אצל שכיניהם. משרדנו ייצג חלק מהמשיבים בערעור.

 

לעיון בפסק הדין

מכתבי הוקרה

לידידי עו"ד שמואל ברטלר שלום וברכה! נהניתי מקריאת המכתב והנני חושב כי היטבת לנסח. ממילא הנוסח מאושר ואין מה להוסיף.

פרסומים וחדשות

הרעה בתנאים

ביום 6.6.11 ניתן פס' הדין בתיק עבודה 11408-08 (דיסקברי ישראל) בו נקבע כי התפרצות המעסיק בקללות וגידופים וכליאת העובדת למשך מספר דקות מצדיק את התפטרות העובדת בנסיבות